Stemrecht

Heeft een gementoreerde, een curandus of iemand die onder bewind gesteld is recht om te stemmen?

Gementoreerden, mensen die onder bewind staan en mensen die onder curatele staan mogen zelf stemmen. Ze krijgen net als iedereen een stemkaart. Ze moeten wel zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, m.a.w. er mag niemand met hen mee het stemhokje in.

Iedereen kan een ander machtigen om voor hem of haar te stemmen. De gemachtigde moet een kopie kunnen tonen van het identiteitsbewijs van degene namens wie hij of zij een stem uitbrengt. Wanneer de volmachtgever niet in staat is om een handtekening te zetten kan dat op het identiteitsbewijs vermeld worden.

Iemand mag hooguit namens twee anderen stemmen. De gemachtigde hoeft niet de mentor, curator of bewindvoerder zijn. Iedereen die stemrecht heeft kan gemachtigd worden.

 

Iemand die onder curatele staat is toch niet tekenbevoegd? Mag hij dat wel een volmacht ondertekenen?

Iemand die onder curatele is gesteld mag rechtshandelingen verrichten, dus ook een volmacht tekenen, als zijn curator daar toestemming voor geeft.

 

Krijgt de curator automatisch de volmacht?

Nee, de curandus mag zelf kiezen wie hij wil machtigen om voor hem te stemmen.

 

Mag de curator voor de kiesgerechtigde stemmen?

Zeker niet. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen aan de curandus toekomt. De curator mag niet voor de curandus stemmen en hij mag ook niet zelf het initiatief nemen om zichzelf te machtigen om namens de curandus te mogen stemmen. Het initiatief om bij volmacht te stemmen moet altijd uitgaan van de curandus zelf.

 

Wat houdt het verstrekken van een volmacht in?

De keuze om aan de stemming deel te nemen (niemand is daartoe verplicht), de keuze om een volmacht te verlenen (ook daartoe is niemand verplicht), de keuze voor een gemachtigde en de keuze voor een kandidaat.

Desgewenst mag de curator, daartoe uitgenodigd door de curandus, uiteraard wel helpen bij het invullen van het formulier.

 

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren.