Afkortingen

Hieronder treft u een groot aantal afkortingen aan die u wellicht tegenkomt bij uw zoektocht naar informatie.

AMC – Academisch Medisch Centrum

AVVV – Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden

Bopz – (Wet) Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (per 1 januari 2020 vervangen door WZD en Wvggz)

BIG – (Wet op de) beroepen in de individuele gezondheidszorg

BW – Burgerlijk Wetboek

CBP – College Bescherming Persoonsgegevens

CCMS – Centraal College van Medische Specialismen

CG-Raad – Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

CHVG – College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde

CSG – College voor Sociale Geneeskunde

CVA – Cerebro Vasculair Accident

DMW/VSNU – Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

EDP – Electronic Data Processing

EPD – Elektronisch Patiënten Dossier

FG – Functionaris voor de Gegevensbescherming

FONA/MIP – Fouten, Ongevallen, Near Accidents/Melding Incidenten Patiëntenzorg

GGZ – Geestelijke Gezondheidszorg

ICT – Informatie- en Communicatie Technologie

IGZ – Inspectie voor de Gezondheidszorg

KAMG – Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid

KNMG – Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

KNMP – Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie

LEVV – Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

NEN – Nederlands Normalisatie Instituut

NHG – Nederlands Huisartsen Genootschap

NICTIZ – Nationaal ICT Instituut in de Zorg

NPCF – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NVAB – Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

NVAVG – Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

NVMA – Vereniging voor Zorgadministratie & Informatie

NVVA – Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuisartsen

NVZ – Vereniging van Ziekenhuizen

OMS – Orde van Medisch Specialisten

RIAGG – Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen

VAZ – Vereniging Academische Ziekenhuizen

VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Wlz – Wet langdurige zorg

Wvggz – Wet verplichte ggz

WZD – Wet Zorg en Dwang

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.