FAQ Volmacht en levenstestament

Volmacht en Levenstestament

Ik heb met mijn zoon besproken dat ik een goede vriendin beslissingen wil laten nemen over mij als ik dit niet meer kan. Overstijgt deze onderhandse volmacht het recht van de zoon om beslissingen te mogen nemen?

Als de goede vriendin gemachtigd is, heeft de zoon geen bevoegdheid meer om te beslissen, want de volmacht gaat voor.

 

Mijn ouders hebben bij de notaris beiden een aparte volmacht op laten stellen. Daarin worden bij mijn moeder mijn vader, broer en ik gevolmachtigd en bij mijn vader mijn moeder, mijn broer en ik. Deze maatregel hebben we genomen vanwege het feit dat bij mijn moeder Alzheimer was geconstateerd.
Nu is mijn vader kortgeleden overleden. Mijn ouders hadden een gezamenlijke rekening. De bank heeft nu mijn pasje geblokkeerd. Ik vraag mij af of de volmacht die mijn moeder heeft getekend toch niet meer telt, vanwege het feit dat mijn vader is overleden. Ik vind dit vreemd, want wij zijn juist naar de notaris gegaan om dit te voorkomen. Hoe zit dit?

Bij overlijden vervallen de volmachten die de overledene heeft afgegeven. Voor de overledene treden in de plaats diens erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn is in het testament van uw vader opgenomen, of anders is dit volgens wettelijke erfopvolging. Is dit laatste het geval, dan is uw moeder de erfgename. Door een notaris moet een ‘verklaring van erfrecht’ worden opgesteld om officieel vastgesteld te krijgen wie de erfgenamen zijn. Met die verklaring kunt u naar de bank gaan om de bankzaken te regelen.

 

Kind dat gevolmachtigd is maakt misbruik van zijn bevoegdheden. Kan de volmacht ongedaan worden gemaakt?

Als de volmacht niet in het belang van moeder wordt gebruikt of erger nog, zodanig wordt gebruikt dat sprake is van ouderenmishandeling, zouden de andere kinderen samen of individueel bij de kantonrechter een bewind en/of een mentorschap kunnen verzoeken. Als de kantonrechter het verzoek zou honoreren en er een bewindvoerder en/of mentor wordt benoemd, kan deze de volmacht doen eindigen. Een door de rechter benoemde vertegenwoordiger gaat boven een in een volmacht benoemde vertegenwoordiger.

 

In een familie met zes kinderen is één zoon mantelzorger van hun moeder. De mantelzorger heeft sinds enkele weken een volmacht. Kan een notaris een volmacht afgeven zonder (één van) de vijf andere kinderen te horen?

De notaris is niet verplicht de andere kinderen te horen.

 

Mijn vader heeft enige tijd geleden mijn broer een bankvolmacht/machtiging gegeven. Mijn vader is nu dement en ik heb ontdekt dat er € 80.000 euro is verdwenen. Wat kan ik doen?

Een volmacht dient ervoor om de volmachtgever te helpen en in diens naam de noodzakelijke betalingen te doen in het belang van de volmachtgever. In uw voorbeeld is daarvan kennelijk geen sprake of is er op zijn minst de verdenking dat de gelden voor andere doeleinden zijn gebruikt. De gevolmachtigde zal rekening en verantwoording moeten geven voor de uitgaven die hij verricht heeft, en een verklaring voor de afname van het vermogen van uw vader.
Uw vader kan het ten onrechte opgenomen geld terug eisen. Of dit kan eventueel gedaan worden door een bewindvoerder van uw vader. Het beste is dan ook een onderbewindstelling aan te vragen ten behoeve van uw vader. De bewindvoerder kan vervolgens onderzoeken of het opgenomen geld terecht is geweest en zo nodig in een gerechtelijke procedure tegen uw broer het geld terugeisen.

 

Wanneer een oude meneer een volmacht heeft afgegeven aan een dochter en deze dochter behartigt zijn belangen niet goed, plukt haar vader kaal samen met broers en zussen, wat kan deze meneer dan doen. Hoe komt hij van deze volmacht af, behalve dan via het regelen van een beschermingsmaatregel?

Een volmacht kan worden herroepen door de volmachtgever in dit geval de oude man. Omdat het gaat om financieel kaal plukken, lijkt het hier handig dat de oude meneer twee originele exemplaren van een brief maakt (kan getypt, maar de handtekening en de dagtekening beide keren met de hand) en deze herroeping van de volmacht stuurt naar de dochter die de volmacht heeft en naar de bank. Als voor de volmacht bij de bank een formulier van de bank zelf is gebruikt, moet hij bij de bank informeren hoe de volmacht kan worden herroepen.
Ook kan hij een bewind aanvragen (formulier is op rechtspraak.nl te vinden). Van belang is dan wel een bewindvoerder voor te stellen in wie hij vertrouwen heeft. De bewindvoerder kan de volmacht opzeggen.

 

Wordt een gevolmachtigde ook gecontroleerd?

Een volmacht is een kwestie van vertrouwen. Als iemand wil dat er gecontroleerd wordt wat de ander doet, moet hij of zij een beschermingsmaatregel aanvragen bij de kantonrechter. Dus mentorschap, bewindvoering of curatele. De kantonrechter controleert bewindvoerders en curatoren, in bijzondere gevallen mentoren. Iemand die gevolmachtigd is, wordt niet gecontroleerd.\

 

Als iemand in een verpleeghuis woont en de zoon woont ver weg, mag dan bijvoorbeeld de vroegere buurman als vertegenwoordiger optreden?

De zoon is volgens de wet (hier de Wgbo art. 7:465 BW) bevoegd om namens en voor zijn moeder over zorginhoudelijke zaken te beslissen als moeder wilsonbekwaam is. Deze bevoegdheid kan hij niet mandateren aan een voormalige buurman die dichterbij woont. De bevoegdheid om voor een ander te beslissen is er automatisch / van rechtswege als het een partner of een naast familielid is, maar in alle andere gevallen, zelfs als het een kleinkind zou zijn, moet het via de rechter geregeld worden. Als de buurman mentor zou worden, misschien samen met de zoon, dan mag hij wel de vroegere buurvrouw vertegenwoordigen bij zorgbeslissingen.

 

Hoe kun je voorkomen dat de zorg die je krijgt in een psychogeriatrische zorginstelling afwijkt van je wensen die je hebt vastgelegd in je levenstestament?

Een levenstestament is een voor het recht krachtig middel om wensen voor later (ook als het gaat om psychogeriatrische zorg) vast te leggen. 100% zekerheid kan met een levenstestament niet worden gerealiseerd. Wel is van belang om bij/kort na een diagnose dementie zich te oriënteren op Psychogeriatische (PG) zorginstellingen met een passende cultuur en zorgkwaliteit. Dan nog is het mogelijk dat de zorg in de praktijk tegenvalt.

 

De instellingsarts wil niet verder met de door cliënt gekozen vertegenwoordiger. Kan gevolmachtigde dan de cliënt laten verhuizen? Kun je daarover iets vastleggen in een levenstestament?

Een arts heeft de bevoegdheid om in een uitzonderingssituatie de wil/wens van de vertegenwoordiger (gevolmachtigd of mentor of curator of naast familielid) naast zich neer te leggen. Dat is in een levenstestament niet opzij te zetten. De gevolmachtigde kan de zorgovereenkomst opzeggen en een andere plek zoeken. Een specifieke bepaling in een levenstestament is daarvoor niet nodig, al is het niet verboden. De gevolmachtigde zal sowieso krachtens het levenstestament wel verplicht zijn om bij wilsonbekwaamheid van de volmachtgever te zorgen voor een goede zorgplek en voor goede zorg en de wensen van de volmachtgever daarbij als leidraad te nemen. Formeel kan de gevolmachtigde, als hij bevoegd is op zorggebied beslissingen te nemen, dus voor de wilsonbekwaam geworden volmachtgever een andere PG zorginstelling zoeken. Dit is niet mogelijk als de rechter op grond van de Wet Bopz een machtiging tot opneming in een PG zorginstelling heeft afgegeven. En een overplaatsing is in verband met wachtlijsten bij de reguliere PG zorginstellingen niet direct gerealiseerd.

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.