Overlijden cliënt

Als er verder geen familie meer is, hoe kunnen mentor en bewindvoerder of curator dan de begrafenis regelen van hun overleden cliënt?
Het is in zo’n situatie belangrijk om dit soort zaken zoveel mogelijk van te voren vast te leggen in een codicil. De bewindvoerder weet hoeveel geld er is en op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt met de uitvaartonderneming. Mentor, bewindvoerder en curator kunnen hun wensen kenbaar maken en helpen bij het regelen van de begrafenis. Wanneer er geen geld is, bekostigt de sociale dienst de begrafenis.
Mentor, bewindvoerder en curator zijn overigens niet verplicht om deze zaken te regelen, zij hebben daartoe evenveel recht als ieder ander. Officieel zijn ze op het moment van overlijden van de cliënt geen vertegenwoordiger meer. Maar in de praktijk zijn ze vaak de aangewezen personen om een begrafenis te regelen.

 

Als een curandus overlijdt ( het betreft een persoon met een verstandelijke beperking) stopt het curatorschap. Dan moet er een executeur benoemd worden. Hoe gaat dan in z’n werk?

Als er een testament is (waarschijnlijk niet bij iemand met een verstandelijke beperking) is daar mogelijk een executeur testamentair in aangewezen. Als er geen testament is moet er een boedelgevolmachtigde worden benoemd, daarvoor moet een notaris ingeschakeld worden.

 

Wat moet de wettelijk vertegenwoordiger doen als zijn cliënt overlijdt?
Na het overlijden van de cliënt moet de wettelijk vertegenwoordiger een eindafrekening en verantwoording inleveren bij de kantonrechter. Het formulier daarvoor staat op de rechtspraak.nl en kan alleen in geprinte vorm worden opgestuurd.

 

Mijn moeders administratie werd verzorgd door een officiële bewindvoerder. Ik ben de enige erfgenaam ben en heb de erfenis beneficiair aanvaard. Nu word ik gevraagd door de bewindvoerder te tekenen voor die eindverantwoording zodat ze die kan opsturen naar de rechtbank. Klopt dit wel?
De wettelijk voorgeschreven procedure is, dat de bewindvoerder eindrekening en verantwoording aflegt aan de erfgename(n). De bewindvoerder vraagt de erfgename(n) de eindrekening en verantwoording voor akkoord te ondertekenen, dan wel te verklaren dat de eindrekening en verantwoording op voldoende wijze is afgelegd.
U bent uiteraard als erfgename niet verplicht te tekenen. Uw handtekening wil ook niet zeggen dat u de bewindvoerder niet meer aan zou kunnen spreken indien de eindrekening en verantwoording onjuist zou zijn, of anderszins zou blijken dat er in het bewind ‘foute’ dingen gedaan zijn door de bewindvoerder.
De bewindvoerder ondertekent de eindrekening en verantwoording en verklaart “aldus naar waarheid opgemaakt”. Mocht later blijken dat de cijfers niet juist zijn, dan is er sprake van ‘valsheid in geschrifte’.

 

Kan een bewindvoerder/mentor een testament laten opmaken voor het regelen van de nalatenschap van de cliënt? In het algemeen: hoe is de nalatenschap geregeld?
Een bewindvoerder of mentor kan niet voor een ander een testament opmaken. Een testament opmaken kan alleen iemand zelf voor zichzelf. Wanneer iemand dat niet zelf kan bijv. vanwege een verstandelijke beperking, kan er geen testament komen. Wanneer die persoon dan overlijdt zonder testament wordt de nalatenschap verdeeld volgens de regels van het erfrecht bij versterf en krijgen de familieleden die elk even nauw verwant zijn aan de overledene evenveel. Wanneer de bewindvoerder dit ongewenst vindt kan hij proberen met machtiging van de kantonrechter tijdens het leven van de cliënt schenkingen te doen zodat er minder in de nalatenschap zit.

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.