Stemrecht

Heeft een gementoreerde, een curandus of iemand die onder bewind gesteld is recht om te stemmen?

Gementoreerden, mensen die onder bewind staan en mensen die onder curatele staan mogen zelf stemmen. Ze krijgen net als iedereen een stemkaart. Ze moeten wel zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, m.a.w. er mag niemand met hen mee het stemhokje in.

Iedereen kan een ander machtigen om voor hem of haar te stemmen. De gemachtigde moet een kopie kunnen tonen van het identiteitsbewijs van degene namens wie hij of zij een stem uitbrengt. Wanneer de volmachtgever niet in staat is om een handtekening te zetten kan dat op het identiteitsbewijs vermeld worden.

Iemand mag hooguit namens twee anderen stemmen. De gemachtigde hoeft niet de mentor, curator of bewindvoerder zijn. Iedereen die stemrecht heeft kan gemachtigd worden.

 

Iemand die onder curatele staat is toch niet tekenbevoegd? Mag hij dat wel een volmacht ondertekenen?

Iemand die onder curatele is gesteld mag rechtshandelingen verrichten, als zijn curator daar toestemming voor geeft. Dus ook een volmacht tekenen.

 

Krijgt de wettelijk vertegenwoordiger automatisch de volmacht?

Nee, de cliënt mag zelf kiezen wie hij wil machtigen om voor hem te stemmen.

 

Mag de wettelijk vertegenwoordiger voor de kiesgerechtigde stemmen?

Zeker niet, tenzij hij gemachtigd is. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen aan de cliënt toekomt. De wettelijk vertegenwoordiger mag niet voor zijn cliënt stemmen en hij mag ook niet zelf het initiatief nemen om zichzelf te machtigen om namens de cliënt te mogen stemmen. Het initiatief om bij volmacht te stemmen moet altijd uitgaan van de cliënt zelf.

 

Wat houdt het verstrekken van een volmacht in?

Als je je stem wilt uitbrengen maar je kunt niet zelf naar het stembureau, kun je een ander jouw volmacht geven (machtigen) om namens jou te stemmen. Op de stemkaart staat hoe je dit moet doen. Desgewenst mag jouw wettelijk vertegenwoordiger, als jij daarom vraagt, uiteraard behulpzaam zijn.

 

Mag ik hulp vragen in het stemhokje?

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met lichamelijke beperking en verstandelijke beperking. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/kiezers-met-beperking

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Heeft u een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag u geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl.

 

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.