Wgbo (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)

De Wgbo is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een hulpverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wgbo staan de rechten en de plichten van de cliënt/patiënt en de hulpverlener.

Een hulpverlener moet de cliënt goede informatie geven, maar heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen. Zijn eigen deskundigheid speelt hierbij een grote rol.

De Wgbo regelt dat onderzoek en behandeling alleen kunnen plaatsvinden na voldoende informatie en met instemming van de cliënt, tenzij deze wilsonbekwaam is voor wat er aan de hand is en voor wat er moet gebeuren. Is dit het geval, dan beslist in medische zaken de arts tot het instellen van het onderzoek of de behandeling. De arts moet wel overleggen met de vertegenwoordiger van de cliënt (diens belangenbehartiger). Als die er tenminste is. Voor de Wgbo is dat de curator, de mentor, de schriftelijk gemachtigde, de vaste (huwelijks)partner, de ouder, het kind, de broer of zus, in die volgorde.

Indien sprake is van een acute noodsituatie waarin de tijd ontbreekt om toestemming van de belangenbehartiger te vragen, dan kan de hulpverlener ook zonder diens toestemming handelen (artikel 7:466 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek). Hiernaast mag de hulpverlener ook weigeren een behandeling uit te voeren indien hij van mening is dat dit medisch niet noodzakelijk is.

De hulpverlener moet wel goede zorg verlenen, medisch noodzakelijke zorg geven en een medisch dossier bijhouden. De cliënt heeft recht op goede duidelijke informatie van de hulpverlener over zijn/haar behandeling. In principe moet de cliënt eerst toestemming geven voor een behandeling maar in noodsituaties kan de hulpverlener hiervan af zien.

Verder heeft de cliënt:

  • inzage in zijn/haar dossier
  • kan er gevraagd worden naar een tweede mening bij een andere hulpverlener
  • mag de cliënt zich laten vertegenwoordigen
  • heeft de cliënt recht op privacy

Meer over de Wgbo.


Wie beslist bij ingrijpende maatregelen?

Indien u door de rechter bent benoemd als curator of mentor, bent u bevoegd om beslissingen te nemen op het gebied van verpleging, behandeling, verzorging en begeleiding. Deze taken wilt u uiteraard zo goed mogelijk uitvoeren. Er kunnen zich situaties voordoen, dat er ingrijpende beslissingen genomen moeten worden voor degene voor wie u de belangen behartigt. U kunt hierbij denken aan onvrijwillige zorg, zoals gedwongen medicatie. Deze maatregel kan momenteel uitgevoerd worden op basis van de Wet Bopz. U kunt hierbij ook denken aan euthanasie, abortus of sterilisatie. Bij deze behandelingen is onder andere de Wgbo van belang.

Wet Zorg en Dwang moet de Wet Bopz gaan vervangen, specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking en psychogeriatrie.

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.