Privacyverklaring

Privacy verklaring

De website goedvertegenwoordigd.nl is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland (hierna MN) (www.mentorschap.nl), in samenwerking met de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (per 2021 Horus: www.horus.nl) en met financiële steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het VSB fonds.

De voorlichtingsactiviteiten van MN worden mede gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel van deze site is informatie te geven over het regelen van familievertegenwoordiging en hoe je, als familielid of andere naaste, een ander goed kunt vertegenwoordigen.

De site is bedoeld voor wie een familielid of naaste heeft, waarvoor vertegenwoordiging gewenst is. Maar ook voor mensen die zelf een (familie)vertegenwoordiger hebben of wensen. Daarnaast kan de informatie nuttig zijn voor zorgverleners of bij zakelijke contacten met (familie)vertegenwoordigers.

Contactgegevens

Goed Vertegenwoordigd p/a
Mentorschap Nederland
Kon. Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht

E: privacyofficer@mentorschap.nl

Verwerken van persoonsgegevens

MN bepaalt de inhoud en beantwoordt uw vragen. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Vanzelfsprekend gaat MN zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich daarbij aan de AVG en andere relevante wet- en regelgeving. In deze verklaring leest u hoe en welke gegevens worden verwerkt.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Welke persoonsgegevens

Om uw vragen te kunnen beantwoorden verwerken wij uw naam en contactgegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u ons in uw bericht heeft verstrekt.

Delen met derden

MN verstrekt uw persoonsgegevens alléén met uw toestemming of medeweten aan derden indien dit noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vraag of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarplicht

MN bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of zolang als nodig is om aan wettelijke bepalingen te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te krijgen. Indien van toepassing heeft u recht op inzage in, aanpassing en verwijdering van gegevens. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: privacyofficer@mentorschap.nl of naar Mentorschap Nederland Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht. Binnen een maand zal er op uw verzoek worden gereageerd.

Klachtrecht

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Wij hebben alle veelgestelde vragen en begrippen op een rijtje gezet.

Vind alle informatie die je nodig hebt in onze kennisbank!

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.