Praktische adviezen bij bewindvoering

Stappenplan bij (familie)bewindvoering:

Stap 1: De touwtjes in handen nemen

Beheerrekening
Zodra de bewindvoerder van de kantonrechter de beschikking van de onderbewindstelling en zijn benoeming heeft ontvangen, begint zijn werk met het openen van een beheerrekening. Een bankrekening (bestaande of nieuwe) op naam van de rechthebbende, waarop alle inkomsten van de rechthebbende worden bijgeschreven en waarvan alle uitgaven worden gedaan. Met andere woorden: de bewindvoerder regelt alle betalingsverkeer ten behoeve van rechthebbende via de beheerrekening. De bewindvoerder moet dan alle werkgevers en instanties aanschrijven waar rechthebbende inkomen van ontvangt. En ook alle instanties en bedrijven waar rechthebbende betalingsverplichtingen aan heeft.

Tip 1:
Veel mensen beheren hun eigen bankrekening via internetbankieren.
Het is handig dat met de beheerrekening ook te doen.

Leefgeldrekening
Is de rechthebbende zelf in staat om met geld om te gaan, boodschappen te doen, e.d. dan krijgt rechthebbende de beschikking over een eigen bankrekening met een bankpas. Veelal is dit de reeds bestaande eigen bankrekening. Dit noemen we de leefgeldrekening. Met de bank van de leefgeldrekening spreekt de bewindvoerder af dat op deze bankrekening geen ‘roodstand’ mag zijn, geen automatische incasso’s, en geen periodieke afschrijvingen. Deze bankrekening wordt gebruikt om aan rechthebbende leefgeld of zakgeld te verstrekken.

Tip 2:
Het is handig om ook de leefgeldrekening te koppelen aan het internetbankieren.
Men kan dan in de gaten houden wat er op deze bankrekening gebeurt.

Boedelbeschrijving
De bewindvoerder maakt een overzicht van alle bezittingen en schulden van rechthebbende per datum van de onderbewindstelling. Dit is een wettelijke verplichting en de boedelbeschrijving moet dan ook worden ingeleverd bij de kantonrechter.

Belastingdienst
Om te regelen dat de Belastingdienst de correspondentie stuurt naar de bewindvoerder en niet naar de onderbewindgestelde, kan de bewindvoerder gebruik maken van het formulier dat de Belastingdienst speciaal voor dit doel heeft aangemaakt.

Inschrijving in curatele- en bewindsregister
Alleen wanneer een derde partij (bijvoorbeeld een leverancier) op de hoogte was of had kunnen zijn van de onderbewindstelling, dan kan de bewindvoerder een beroep doen op de ongeldigheid van een overeenkomst die de onderbewindgestelde is aangegaan. Er bestaat ook de mogelijkheid dat het bewind wordt ingeschreven in het openbare curatele-/en bewindregister.

Stap 2: De eindjes aan elkaar knopen

Budgetplan
Om geld goed te kunnen beheren wordt vaak gewerkt met een budgetplan (=begroting). In gezinshuishoudingen gebeurt dit vaak. In organisaties zoals bedrijven en instellingen, bij overheden en overheidsinstellingen gebeurt dit altijd. Een budgetplan voor een gezinshuishouding is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven per maand. Inkomsten en uitgaven die wel periodiek zijn, maar bijvoorbeeld eens per kwartaal of per jaar, worden omgerekend naar een maandbedrag. Het spreekt vanzelf dat een budgetplan sluitend moet zijn. Dat wil zeggen dat de uitgaven niet hoger mogen zijn dan de inkomsten. Is dat wel het geval, dan ontstaan er schulden. En daartegen moet de rechthebbende juist beschermd worden.

Tip 3:
De meeste grote banken bieden de mogelijkheid binnen hun internetbankieren programma
om de inkomsten en uitgaven administratief te verwerken, en een budgetplan te maken.
Dat resulteert in handige overzichten.

Stap 3: De knopen doorhakken

De bewindvoerder kan en moet beslissingen nemen over het budgetplan indien in overleg met rechthebbende er niet tot overeenstemming wordt gekomen (‘de knopen doorhakken’). Indien de rechthebbende zelf niet kan beslissen of helemaal geen weet heeft van zijn financiën (vanwege zijn beperkingen), dan moet de bewindvoerder beslissen. Veelal in overleg met zorgverleners.

Vermogensbeheer
Ook neemt de bewindvoerder de beslissingen betreffende het beheer van het vermogen, indien er vermogen is. Dit moet echter wel gebeuren binnen de grenzen die door de kantonrechter worden gegeven (‘Aanbevelingen’ van LOVCK). Indien de bewindvoerder vermogensbestanddelen wil wijzigen (bijvoorbeeld een woning van rechthebbende verkopen) dan heeft hij een machtiging van de kantonrechter nodig.

Tip 4:
Voor het beleggen van geldvermogen kan men overleggen met de bank.
Deze heeft daarvoor specialisten in dienst.

Schulden
Schulden zijn op te vatten als ‘negatief vermogen’. We maken een onderscheid tussen ‘niet-problematische schulden’ en ‘problematische schulden’. Er is sprake van problematische schulden als de schuldenaar niet voldoende inkomsten heeft om zijn schulden af te lossen. Kan de schuldenaar wel zijn schulden aflossen, dan zijn de schulden niet-problematisch. Het bedrag van de aflossing wordt dan onder de uitgaven als maandelijkse last opgenomen in het budgetplan.

Het oplossen van problematische schulden is een specialistisch vakgebied dat door geschoolde schulddienstverleners wordt gedaan. Iedere gemeente is wettelijk verplicht om aan haar inwoners met problematische schulden schulddienstverlening/schuldhulpverlening aan te bieden.

Tip 5:
Voor het oplossen van problematische schulden moet men zich
wenden tot de gemeentelijke schulddienstverlening.

Meer praktische informatie

Er zijn diverse publicaties beschikbaar en organisaties actief die u kunnen helpen bij het regelen van (familie)bewindvoering en u als (familie)bewindvoerder kunnen ondersteunen. Tevens zijn gedragsregels opgesteld voor goede bewindvoering. Hieronder treft u een overzicht aan.

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen.

Procedures en regelgeving bij bewindvoering

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.