Eigen regie en vertegenwoordiging bij psychiatrische problematiek

Mensen met psychiatrische problematiek kunnen ongewild in vervelende situaties belanden of ongewenste verplichtingen aangaan. Daarom is het verstandig ervoor te zorgen dat er een (wettelijke) vertegenwoordiger is. Deze kan tijdelijk of permanent op specifieke gebieden ondersteuning en bescherming bieden.

Vertegenwoordiging bij geldzaken

Een psychiatrische stoornis kan betekenen dat u uw eigen financiën niet altijd goed kunt beheren. Het kan tijden goed gaan en dan ineens niet meer. Bijvoorbeeld als u psychotisch wordt. U ervaart dan een andere werkelijkheid dan de mensen om u heen en kunt uw belangen veelal niet meer goed behartigen. U heeft dan een vertegenwoordiger nodig.

U kunt uw vertegenwoordiger zelf aanwijzen door het geven van een volmacht aan iemand binnen of buiten de familie die u vertrouwt. Of u kunt een wettelijke beschermingsmaatregel treffen door een bewindvoerder (onderbewindstelling) te laten benoemen. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd en heeft als taak uw geld en goederen voor u te beheren. Indien u kwetsbaar bent en gevaar loopt onverantwoorde financiële verplichtingen aan te gaan, kan de kantonrechter gevraagd worden uw onderbewindstelling op te nemen in het Centraal curatele- en bewindregister. Dit is een openbaar register en zorgt ervoor dat uw bewindvoerder aangegane verplichtingen ongedaan kan maken.

Vertegenwoordiging bij zorg en welzijn

Ook op het gebied van ‘zorg en welzijn’ kan het belangrijk zijn vertegenwoordiging te regelen. Hiervoor kunt u eveneens gebruikmaken van vertegenwoordiging door volmacht.

Per 1 januari 2020 treedt de wet Verplichte GGZ (Wvggz) in werking. Deze wet bepaalt dat indien betrokkene niet in staat is zichzelf t.a.v. zorgzaken te vertegenwoordigen, de zorgverlener moet zorgen dat hij of zij vertegenwoordigd wordt. Indien er geen familielid is die dat kan of wil, kan een mentor worden aangevraagd bij de rechtbank.

Instanties zoals het CAK, het UWV, het CIZ, de bank, de verzekeringsmaatschappij, maar ook werkgevers eisen vaak een wettelijke vertegenwoordiger. U kunt dan een mentor laten benoemen (mentorschap). Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd en heeft als taak zaken rond zorg en welzijn voor u te behartigen.

Vertegenwoordiging door een curator

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter besluiten u onder curatele te stellen. Over het algemeen is mentorschap met bewind voldoende. Alleen in geval uw handelen meestentijds onbetrouwbaar is, bijvoorbeeld in geval van ernstige verslavingsproblematiek, zal de rechter besluiten u onder curatele te stellen. U bent dan handelingsonbekwaam.

Voor- en nadelen officieel benoemde vertegenwoordiger

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.