Vertegenwoordiging aanvragen  

Is het mogelijk het verzoek tot curatele/mentorschap/bewindvoering in te trekken? En wat kunnen daar de verdere gevolgen van zijn?
Ja, je kunt een verzoek intrekken, zeker als er nog geen behandeling van het verzoek is gepland. Wel schriftelijk aan de kantonrechter meedelen.

 

Is er een spoedprocedure mogelijk?
Een spoedprocedure bestaat niet. Wel kunt u de griffier informeren over het spoedkarakter van het verzoek en hem/haar te vragen het verzoek snel op de zitting te zetten. Bij enkele kantonrechters is het mogelijk om, wanneer zittingen in de regel om 9 uur beginnen, een spoedverzoek op korte termijn om half negen te behandelen.

 

Wanneer iemand niet bij de zitting aanwezig kan zijn kan dat aangegeven worden op het aanvraagformulier. Wat gebeurt er als dat niet kan?
De aanwezigheid van de persoon die onder curatele wordt gesteld op de zitting is hoofdregel. Er zijn uitzonderingen; bijv. als deze persoon niet naar de rechtbank kan komen of als de rechter ervan overtuigd is dat communicatie met deze persoon (eigenlijk) niet mogelijk is. In die gevallen zal de zitting kunnen plaatsvinden zonder dat de persoon waar het om gaat erbij is. Er moet dan wel een verklaring van een deskundige (arts) zijn waaruit blijkt dat en waarom deze persoon niet op de zitting kan komen. Eventueel kan de rechter beslissen de persoon te horen op zijn of haar verblijfplaats. De rechter komt dan met de griffier naar deze persoon toe.

 

Mag een adoptiefouder met ouderlijk gezag, maar zonder bloedverwantschap, een verzoek tot ́curatele-mentorschap-of-onderbewindstelling ́ indienen voor een adoptiefkind?
Bloedverwantschap ontstaat ook door adoptie. Klinkt raar, maar dit is juridisch correct. Een adoptiefouder met gezag is bevoegd een beschermingsmaatregel te verzoeken.

 

Mijn moeder heeft Alzheimer en woont samen met een vriend, ze hebben geen samenlevingscontract en zijn niet getrouwd. De vriend is alcoholverslaafd. Moeder wordt door hem financieel uitgebuit. Ik wil samen met mijn broer bewindvoering aanvragen. Moet de vriend wel of niet een akkoordverklaring tekenen?
Kinderen zijn bevoegd om een beschermingsbewind aan te vragen bij de kantonrechter. Het is geen vereiste dat de vriend van moeder akkoord gaat. De rechter zal de moeder en de vriend waarschijnlijk wel horen, evenals de zus en de broer. Voor zus en broer is van belang dat ze feiten beschrijven en aantonen waaruit blijkt dat bewind nodig is en ook dat niet de vriend bewindvoerder moet worden.

 

Is het mogelijk om een maatregel ‘alvast’ aan te vragen en in te laten gaan op het moment dat het echt nodig is, bijvoorbeeld in het geval van voortschrijdende dementie?
Nee, dat is niet mogelijk.

 

Ik ben bezig om mentorschap aan te vragen voor mijn zus alsmede de bewindvoering over te nemen van de Stichting van de GGZ instelling waar ze nu verblijft. Nu zie ik ergens staan dat er ook een “eigen verklaring bewindvoerder/curator” meegestuurd moet worden, klopt dit wel?
De “eigen verklaring bewindvoerder/curator” geldt alleen voor professionele bewindvoerders en curatoren. Men wordt als professioneel bewindvoerder aangemerkt als men 3 of meer bewinden onder zich heeft.

 

Hoe kan iemand onder bewind gesteld worden zonder toestemming van de kinderen? Het gaat om een vrouw met een verstandelijke beperking. Haar zoon beheert de financiën maar doet dat niet goed.
De kantonrechter kan een bewind uitspreken en een bewindvoerder benoemen ook als de kinderen of enkele van hen daartegen zijn. Dus ook als er geen akkoordverklaring van de familie komt, kan een bewind worden uitgesproken. Het beste is de Officier van Justitie te vragen of hij een verzoek wil indienen. Het is dan wel van belang hem goed te informeren over de ernst van de situatie en te vragen of hij snel actie wil ondernemen.

 

Mijn man is dement en wacht op opname in een verpleeghuis. Mijn dochter maakt zich zorgen omdat wanneer ik eerder zou overlijden er niemand is die de zaken voor haar vader wettelijk kan regelen. Ze vraagt zich af of zij nu al als bewindvoerder zou kunnen worden aangewezen.
Zolang u zelf nog goed in staat bent de zaken van uw echtgenoot goed waar te nemen, is een onderbewindstelling niet nodig. Ingeval u eerder komt te overlijden dan uw echtgenoot, dan kan uw dochter met spoed een onderbewindstelling aanvragen.

 

Voor een cliënt is mentorschap aangevraagd. De beoogde mentor heeft volgende de zorgaanbieder niet de kennis en vaardigheden om goed met cliënt om te gaan. Wat kan de zorgaanbieder doen?
De zorgaanbieder kan de kantonrechter die het verzoek tot benoeming van deze mentor behandelt, een brief sturen en zijn zienswijze/ervaringen uiteenzetten. Hij kan ook vragen om ter zitting te worden uitgenodigd en/of zelf een ander persoon als mentor voorstellen.

 

Mijn moeder wil bewindvoerder worden van mijn vader die is opgenomen in een verpleeghuis op een PG-afdeling. Is het verplicht dat de kinderen van mijn ouders daarvoor tekenen?
Indien de bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter worden in deze aanvraagprocedure de naaste familieleden betrokken. De wet schrijft dat voor. De procedure wordt makkelijker, indien alle betrokken personen schriftelijk hun instemming geven middels een akkoordverklaring. Maar niemand kan u verplichten te tekenen.

Als blijkt bij de kantonrechter dat niet alle betrokken familieleden voor akkoord willen tekenen, dan zal hij/zij iedereen oproepen voor een hoorzitting. Daar kan dan iedereen zijn of haar bezwaren kenbaar maken.

Uiteindelijk beslist de kantonrechter.

 

In het aanvraagformulier curatele wordt onder punt 5 gevraagd naar 3 getuigen. In de toelichting staat dat er schriftelijke verklaringen moeten worden bijgevoegd, die moeten zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening van die getuigen. Maar wat moeten die getuigen dan verklaren in die verklaring?
Bij punt 4 hebt u de reden opgegeven voor de ondercuratelestelling. Die moet u bij punt 5 bewijzen, óf met schriftelijke stukken: verklaring van een arts of andere behandelaar, testrapport van de school, zorgplan van de zorgaanbieder of iets dergelijks, waaruit blijkt dat uw zoon een verstandelijke beperking heeft of een andere beperking, óf u moet namen opgeven van mensen die naar de zitting kunnen komen om te vertellen over uw zoon. Het hoeft dus niet beide te gebeuren. In het geval van een verstandelijke beperking worden er vrijwel altijd schriftelijke stukken mee gestuurd.

 

Bij het aanvragen van mentorschap bij de kantonrechter kwam ik tegen dat er getekend moet worden door een naast familielid, dus partner, broer/zus, kind of ouders. Maar het gaat hier om iemand die helemaal alleen op de wereld is. Wie moet er nu tekenen?
Als er geen naaste familieleden (meer) zijn is die handtekening niet nodig.

 

Moet bij het aanvragen van bewindvoering een verklaring van een arts worden meegestuurd?
De goederen van een persoon kunnen onder bewind worden gesteld om de volgende redenen:

  1. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
  2. verkwisting of het hebben van problematische schulden

Voor reden a. is een verklaring nodig van een arts of van een andere deskundige (bv. een orthopedagoog).

Voor reden b. moet worden aannemelijk gemaakt dat er sprake is van verkwisting en/of van problematische schulden. Daarvoor zijn zoveel mogelijk schriftelijke stukken nodig waaruit de schulden blijken, en een overzicht van het inkomen van de persoon.

 

Mijn dochter is afhankelijk van voortdurende intensieve ondersteuning en begeleiding. De instelling waar zij begeleid woont adviseerde ons als ouders na te denken over mentorschap voor onze dochter. Wij voelen wel voor deze maatregel, maar ik vraag me af wat een rechter doet als zij bezwaar hiertegen maakt omdat zij meent dat ze zelf haar zaakjes kan regelen en voor zichzelf in kan staan. En dat is nu juist niet het geval.

Beschermingsmaatregelen worden ingesteld ten behoeve van de patiënt/cliënt. De rechter zal zich dus altijd willen oriënteren op wat het beste voor hem of haar is. In uw geval dus voor uw dochter. Hij zal daarover dus ook haar mening vragen.

In dit geval lijkt het voor de hand te liggen dat de instelling de aanvraag mentorschap doet. Zij kunnen op basis van ervaringen met uw dochter aangeven wat het belang is haar onder mentorschap te stellen. Bij de aanvraag kan de instelling aangeven dat zij u beiden als mentor wil voordragen. U beiden tekent een bereidverklaring, die meegestuurd wordt met de aanvraag.

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren.